dieu khoan su dung 1024x538 1 1

Điều khoản sử dụng – Terms and Condition

Điều khoản bạn cần tuân thủ

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây và tất cả các sửa đổi và điều chỉnh trong tương lai.

Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các sửa đổi, thay đổi và bản chỉnh sửa. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Trang web Viet69x cho phép tải lên, chia sẻ và xem nội dung đa dạng, cho phép người dùng đăng ký và không đăng ký chia sẻ và xem nội dung người lớn, bao gồm hình ảnh và video có tính chất tình dục.

Trang web cũng có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật và thực tiễn của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Chúng tôi không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của các trang web của bên thứ ba. Bạn nhận thức rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

  • Bạn khẳng định rằng bạn đã đủ 18 (mười tám) tuổi hoặc đạt độ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật tại nơi bạn cư trú và từ đó bạn truy cập trang web, nếu độ tuổi thành niên lớn hơn 18 (mười tám) tuổi.
  • Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi và/hoặc chưa đạt độ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật tại nơi bạn cư trú và từ đó bạn truy cập trang web, bạn không được phép sử dụng trang web.
  • Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng nội dung vi phạm pháp luật, quấy rối, gây hại, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, obscene, nói xấu, căm ghét hoặc phân biệt chúng tộc hay vùng miền.

Chúng tôi cũng đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào chứa virus hoặc bất kỳ mã nào được thiết kế để phá hủy, gián đoạn, hạn chế chức năng hoạt động của máy tính hoặc giám sát bất kỳ máy tính nào.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc xuất bản nội dung vi phạm ý chính địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế nào đó.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc xuất bản nội dung mô tả hoạt động bất hợp pháp hoặc mô tả bất kỳ hành vi tàn ác nào đối với động vật; bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi bằng bất kỳ cách nào có thể làm cho chúng tôi chịu trách nhiệm về trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.

Nội dung trên trang web của chúng tôi không được sử dụng, sao chép, sao chụp, phân phối, truyền, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Bằng cách gửi video lên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi nội dung bị bản quyền hoặc thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, cũng như không gửi nội dung bị phê phán, bất hợp pháp, trái với pháp luật, bôi nhọ, phỉ báng, quấy rối, căm ghét hoặc khuyến khích hành vi bị coi là hình sự.

Xin lưu ý rằng việc vi phạm các điều khoản và điều kiện này có thể dẫn đến việc chúng tôi xóa nội dung của bạn, đình chỉ tài khoản của bạn hoặc thực hiện các biện pháp khác tùy theo mức độ vi phạm.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

400 x 300
Tắt Quảng Cáo